PŘIDEJ SE K NOSITELŮM ŽLUTÉHO KVÍTKU

Ten, kdo nosí Žlutý kvítek odmítá jakékoliv násilí, bezpráví, hrubost a nečestnost.
Je naplněn dobrou vůlí pomoc každému, kdo pomoci potřebuje a touhou po míru mezi jednotlivci i mezi celky.
Jaroslav Foglar

Zvládneš dodržovat sedm pravidel žlutého kvítku? Přidej se k nám!
Jak na to?

pravidla Žlutého kvítku

1. Být dobrým přítelem všech, kdo o přátelství  usilují. V přátelství být věrný a ohleduplný.

2. Vždy jednat čestně a poctivě, chovat se a mluvit slušně.

3. Být vždy ochotný a zdvořilý k lidem ve svém okolí. Ochotně každému poradit a pomoci. 

4. Být prospěšný svému okolí a každý den vykonat něco dobrého. Umět také pracovat pro tým.

5. Být ochráncem slabších. Bojovat proti  zlu, nespravedlnosti a nepřehlížet násilí.

6. Umět správně využít svůj volný čas. Být členem nějakého oddílu nebo kroužku, mít smysluplného koníčka… Získávat pro podobné aktivity další kamarády.

7. Nekouřit, neužívat drogy a nepít alkohol.

kompletní pravidla

Comments are closed.